Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirlerle ilgili Genelge Resmi Gazete’de

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye yönelik tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye yönelik tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla yeniden düzenlendiği belirtilen Genelgede, “Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gereken her türlü tedbiri belirlemek umacıyla Ticaret Bakam koordinasyonunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakam, Sanayi ve Teknoloji Bakam ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanından oluşan ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’ (Kurul) teşekkül ettirilmiştir. Kurulun oluşturacağı strateji ve alacağı kararlar çerçevesinde görev icra etmek Kurul tarafından Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında alt kurul ve vali başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturulabilecektir. Kurul ve alt kurulların sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Ticaret Bakanlığınca yürütülecektir. Kurul tarafından belirlenecek strateji ve alınacak kararlar doğrultusunda İlgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını yürütecek ve sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, İlgili kurumlar ile paylaşılacak ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır” denildi.

Genelgede, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genci Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden oluşan ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi’ faaliyetlerine devam edileceği vurgulanırken, ” Ekibin çalışma usul ve esaslın, İlgili kurumların görüşleri alınmak sureliyle, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecektir. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında İhtiyaç duyulan tüm bilgiler İlgili bakanlıklarca Özel Ekip ile paylaşılacaktır. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli Olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile protokolleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek ihtiyaçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gecikmeksizin karşılanacaktır. Petrol piyasasında usulsüz faaliyet yülüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi İncelemelerine gecikmeksizin başlanacaktır. Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak denetimler İçin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere İlgili diğer birimleri tarafından gerekli teknik destek verilecektir. Kolluk birimleri tarafından, akaryakıt tüketimleri yüksek olan sektörlerde kullanılan akaryakıtın yasallığı denetlenecek ve depo ya da araçlarda yapılacak olan aramalarda valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede denetim gücünün en etkin şekilde kullanılmasını teminen, ilgili bakanlıklarca sektöre yönelik risk analizi çalışmalarına öncelik verilecek ve bu amaçla veri toplamaya yönelik sistemler geliştirileceği aktarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, dağıtım ve otomasyon firmalarının mali yeterlilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı noktasında değerlendirme yapılırken Vergi Denetim Kumlu Başkanlığından görüş alınacağı ifade edilen Genelgede, “Güncel İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)’ Ticaret Bakanlığının resmi İnternet adresinde (www.ticarctgov.tr) yayınlanacak ve Eylem Planında yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecektir. 2012.119 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi. – ANKARA

Haberi Kaydet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir