Erdoğan’a beste tazminatı: “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçim mitingleri ile özdeşleşen, “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” müziğinin bestecisinden müsaadesiz kullanıldığına karar verdi. İstinaf Mahkemesi, mahallî mahkemenin, “söz müellifine telif ödenmiştir, bestekara ödenmesine gerek yoktur” kararını bozarak, AKP’nin bestekar Selçuk Maner’e 10 yıllık telif ödemesi gerektiğine hükmetti.

Şarkının bestekarı Selçuk Maner, 2014’te, AKP’ye noter kanalıyla ihtar göndermiş lakin partiden bir cevap alamamıştı. Maner, müziğinin 2014 seçimlerinde de kullanılması üzerine bu sefer 12 yıl müddetle müsaadesiz kullanım nedeniyle 900 bin TL’lik maddi tazminat davası açmıştı.

Kısa Dalga’nın haberine nazaran, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, Maner’e de telif ödenmesi gerektiğini belirterek, mahallî mahkemenin kararını kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi kararının münasebetinde müziğin bestesiyle birlikte kullanıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

“Mahkemece toplanan kanıtlar ve yaptırılan eksper incelemeleri ile; dava konusu müzik yapıtının davalı yanın savunmalarının tersine sadece kelamlarının kullanılmadığı, kullanımların yüksek oranda müzik halinde olduğu, evrak kapsamında yer alan haber imajlarında parti toplantılarına katılan şahısların müziğe eşlik ettiği, müzik kullanımının parti ile özdeşleştiği, bu nedenlerle kullanımların zaten gelişen kullanımı aştığı, dolayısı ile kullanımların beste sahibi bakımından ihlale sebebiyet verdiği sabittir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir